Regionální  čtrnáctideník

rok 2018

Inzerci zasílejte na e-mail: blat.listy.ch@seznam.cz

Stránky města Blatná: www.blatna.eu

 vydává Občanské sdružení "Blatenské listy", registrované Ministerstvem vnitra ČR

dne 6.1.1999 pod č.j. VS/1-1/38596/99.

Redakční rada:

 Zdeněk Malina - šéfredaktor,

Petr Chlebec, Vladimír Šavrda., František Machovec

Adresa redakce:Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná

Náklad  3100 výtisků

Bankovní spojení KB a.s. Strakonice expozituraBlatná č.ú. 4196610297/0100.

e-mail blat.listy.ch@seznam.cz

http://sweb.cz/blat.listy.ch/

Jazyková úprava vydavatel

Tisk Blatenská tiskárna s r.o.

Pokud nemáte nainstalován prohlížeč
doporučujeme Vám Acrobat Reader od firmy Adobe, který je možné si volně stáhnout na
následující
adrese:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

Aktuální číslo BL:

Starší čísla lze stáhnout zde  (web CENTRA KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ Blatná)